وبلاگ همه چیز

مشخصات بلاگ

۵۹ مطلب با موضوع «فیزیک و نجوم» ثبت شده است

مترجم: سوران زوراسنا


ترجمه مقالهای تحت عنوان Time Travel to the Past نوشته دکتر John P.Millis.


نشانی اینترنتی مقاله:


https://www.thoughtco.com/time-travel-into-the-past-3072603سفر زمانی به گذشته

آیا آرزوی بازگشت به گذشته برای درست کردن اشتباهات، گرفتن تصمیمات دیگر و یا حتی تغییر دورهای از تاریخ را دارید؟ آیا این ممکن است؟


سفر به گذشته

به نظر میرسد که بتوانیم در زمان سفر کنیم. از زمانیکه تجربه زندگی بر روی زمین را داریم، بهطور مداوم در حال حرکت به سوی آینده هستیم. اما متأسفانه، کنترل کمی بر چگونگی سرعت گذر زمان داریم.


اما درباره سفر به گذشته چه میتوان گفت؟


مطابق نظریه نسبیت انیشتین، زمان تنها در یک جهت جریان دارد، رو به جلو. اگر زمان در جهت دیگر جریان داشت، ما بهجای بهخاطر آوردن گذشته، آینده را بهخاطر میآوردیم. بنابراین، در مواجه با آن، به نظر میآید که سفر به گذشته نوعی تخلف در قوانین فیزیک باشد.

 

سیاهچالهها و کرمچالهها

ایده ماشین زمان، شبیه آنچه که در فیلمهای علمی-تخیلی نشان داده میشود، بیشتر از جنس رویاست. با این حال، احتمالا میتوان از قدرت سیاهچالهها برای سفر در زمان استفاده کرد. مطابق نسبیت عام، یک سیاهچاله دورانی میتواند یک کرمچاله بوجود آورد، پیوندی تئوری بین دو نقطه در فضا-زمان، یا حتی دو نقطه در جهانهای گوناگون. به مدتی طولانی تصور میشد که سیاهچالهها ناپایدار و بنابراین غیرقابل عبور باشند.  با این حال، پیشرفتهای اخیر در زمینه فیزیک نشان داده که این سازهها، در حقیقت میتوانند وسیلهای برای سفر در زمان باشند. اما متأسفانه، هیچ نظری درباره اینکه با انجام آن چه چیزی مورد انتظار ماست، نداریم. فیزیک نظری هنوز در حال تلاش برای پیشبینی آنچه که در درون یک کرمچاله اتفاق میافتد، البته با فرض اینکه مکانی شبیه به آن وجود داشته باشد، است. از نقطه‌نظری دیگر، راهحلی مهندسی برای ساختن سفینهای که سفری ایمن را مهیا کند نیز، وجود ندارد. اما اگر گذر از کرمچاله امکانپذیر باشد، بسیار شبیه به سقوط آلیس در گوش خرگوش است. چه کسی میداند که در آن طرف چه چیزی پیدا میشود؟


علیت و واقعیتهای جایگزین

ایده سفر به گذشته در زمان، پارادوکسهای زیادی را بوجود آورده است. برای نمونه، اگر در زمان به گذشته بازگشته و قبل از به دنیا آمدن، والدین خود را بکشید، چه اتفاقی رخ میدهد؟ پاسخ متداول به این مسئله بدینگونه است که شما یک واقعیت جایگزین، یا جهان موازی بوجود میآورید. اگر شما به گذشته بازگشته و از متولد شدنتان جلوگیری کنید، نسخه جوانتر شما هرگز در آن واقعیت وجود ندارد. اما، واقعیتی که شما آن را ترک کردهاید، بدون تغییر خواهد ماند.


پاسخی دیگر. با بازگشت به گذشته، واقعیتی جدید بوجود آورده و بنابراین، توانایی بازگشت به واقعیتی که قبلا میشناختید را نخواهید داشت. و اگر تلاش شما برای سفر به آینده بهکار آید، به آینده واقعیت جدید سفر میکنید نه به واقعیتی که پیشتر از آن میشناختید.


هشدار: این بخش ممکن است شما را دچار سرگیجه کند.

ماهیت کرمچالهها برای انتقال شما به یک زمان و مکان دیگر است. از اینرو اگر مسافری زمین را ترک کند و از طریق یک کرمچاله سفر کند، میتواند به طرف دیگر دنیا برود (با فرض اینکه در همان دنیایی است که ما الان در آن ساکن هستیم). اگر او بخواهد که به زمین بازگردد، یا باید به همان کرمچاله بازگردد (که احتمالا به همان زمان و مکان باز میگردد) و یا با ابزاری جدیدتر خود را آماده بازگشت کند.


با فرض اینکه مسافر در طول عمرش بهاندازه کافی به بازگشتش به زمین و در هر جا که کرمچاله او را به بیرون میاندازد، نزدیک شود، با این حال آیا ممکن است زمانیکه بازمیگردد، در گذشته باشد؟ هنگامیکه سفر با سرعتهای نزدیک به سرعت نور، سبب کم شدن سرعت گذر زمان برای مسافر میشود، زمان با سرعت خیلی خیلی زیادی برروی زمین در حال گذر است. بنابراین، گذشته به گذشتهتر و آینده نیز تبدیل به گذشته میشود.


بنابراین آیا سفر به گذشته امکانپذیر است؟

امکانپذیر؟ بله، از نظر تئوری. محتمل؟ نه، حداقل نه با تکنولوژی و درک امروزی از فیزیک. اما شاید روزی، هزاران سال دیگر، نفری بتواند انرژی کافی برای یکچنین سفری را داشته باشد. اما تا آن زمان، در قالب صفحات علمی-تخیلی باقی خواهد ماند یا برروی صفحه تلویزیون، بازگشت به آینده، تکرار خواهد شد.

احساس نویسنده مقاله


برای هزاران سال، انسان بهوسیله کائنات دچار تعجب میشد. اما، زمانیکه بیشتر و بیشتر مردم به شهرها مهاجرت کردند، آسمان بهدلیل نور شهرها خاموش شد. ما رابطهمان را با زیبایی خلقت از دست دادهایم. عشق من در کمک به مردم برای فهمیدن عظمت جهانی است که در آن زندگی میکنیم.


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۶
سوران زوراسنا

منبع: Phys.org

تهیه‌کننده: Daniel Starin, University of Colorado at Boulder                       

مترجم: سوران زوراسنا

عنوان لاتین مقاله: Microscopic trampoline may help create networks of quantum computers


محققان CU Boulder و موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) در یک مطالعه جدید نشان دادند که ترامپولین میکروسکوپی می‌تواند به مهندسان برای غلبه بر یک مانع عمده بر سر راه کامپیوترهای کوانتومی کمک کند.


برای دانلود کامل مقاله، برروی دانلود کلیک نمایید.


دانلود مقاله


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۷ ، ۰۰:۱۲
سوران زوراسنا

منبع: Phys.org

تهیه‌کننده: Instituto de Astrfisica de Canarias (IAC)                       

مترجم: سوران زوراسنا

عنوان لاتین مقاله:  One of the densest clusters of galaxies in the universe is revealedیک تحقیق که اخیراً در مجله Nature Neckling منتشر شده، مدل‌های فعلی شکل‌گیری ساختار در جهان را مطرح می‌کند. این تحقیق براساس اطلاعات بدست آمده از Gran Telescopio Canarias بوده که در میان نویسندگان آن یک تیم از محققان Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) حضور دارند.برای دانلود کامل مقاله، برروی دانلود کلیک نمایید.


دانلود مقاله


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۷ ، ۰۱:۵۹
سوران زوراسنا

منبع: Phys.org

تهیه‌کننده: MIT

مترجم: سوران زوراسنا

عنوان لاتین مقاله:  Could gravitational waves reveal how fast our universe is expandingاز ٨/ ١٣ میلیارد سال پیش که بیگ‌بنگ رخ داد، جهان با گسترش صدها میلیارد کهکشان و ستاره، همچون کشمش‌هایی در یک خمیر در حال پخت به سرعت در حال انبساط است.


برای دانلود کامل مقاله برروی دانلود کلیک نمایید.


دانلود


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۷ ، ۰۴:۲۳
سوران زوراسنا

منبع: LiveScience

نویسنده: Elizabeth Howell

مترجم: سوران زوراسنا

عنوان لاتین مقاله:  How Long Would It Take to Cross the Milky Way at Light Speed
دیسک کهکشان خانه ما کهکشان راه شیری بسیار بزرگتر از آن چیزی است که قبلاً تصور می‌شد. مطالعه جدید نشان می‌دهد که ٢٠٠،٠٠٠ سال طول می‌کشد تا یک سفینه فضایی که با سرعت نور حرکت می‌کند، از تمام کهکشان عبور کند.


برای دانلود کامل مقاله برروی دانلود کلیک نمایید.


دانلود
۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۷ ، ۱۴:۵۱
سوران زوراسنا

منبع: سایت فیزیک

مترجم: سوران زوراسنا

عنوان لاتین مقاله:  Molecular oxygen in comet's atmosphere not created on its surface
دانشمندان دریافته‌اند که اکسیژن مولکولی در اطراف دنباله‌دار 67P همانطور که شماری از دانشمندان پیشنهاد می‌کنند بر روی سطح آن تولید نمی‌شود، بلکه ممکن است از بدنه خود دنباله‌­دار باشد.برای دانلود کامل مقاله برروی دانلود کلیک نمایید.


دانلودهمچنین در لینک زیر می‌توانید مقاله‌ای دیگر راجع به این دنباله‌دار را مطالعه کنید.۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۷ ، ۰۱:۴۶
سوران زوراسنا

منبع: سایت فیزیک

مترجم: سوران زوراسنا

عنوان لاتین مقاله:  Habitable water world exoplanetsدانشمندان همچنان به دنبال آب برروی سیاراتی خارج از منظومه شمسی هستند.برای دانلود کامل مقاله برروی دانلود کلیک نمایید.


دانلود


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۵:۰۱
سوران زوراسنا

منبع: سایت فیزیک

مترجم: سوران زوراسنا

عنوان لاتین مقاله:  A galactic test to clarify the existence of dark matterمحققان دانشگاه بون و کالیفرنیا با شبیه‌سازی‌های کامپیوتری به دنبال هرچه روشنتر کردن ماهیت ماده تاریک هستند.برای دانلود کامل مقاله برروی دانلود کلیک نمایید.


دانلود


۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۲۰:۰۹
سوران زوراسنا

منبع: سایت فیزیک

مترجم: سوران زوراسنا

عنوان لاتین مقاله:  Einstein proved right in another galaxyمنجمان دانشگاه پورتس‌موث با استفاده از پدیده لنز گرانشی، صحت تئوری نسبیت عام انیشتین در مقیاس کهکشانی را مورد بررسی قرار دادند.برای دانلود کامل مقاله برروی دانلود کلیک نمایید.


دانلود

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۷ ، ۰۱:۰۹
سوران زوراسنا

منبع: سایت فیزیک

مترجم: سوران زوراسنا

عنوان لاتین مقاله:  Researchers find last of universe's missing ordinary matterدانشمندان با استفاده از تلسکوپ هابل و با مطالعه برروی نوعی از کوازارها، ماده معمولی گمشده را یافتند.برای دانلود کامل مقاله برروی دانلود کلیک نمایید.


دانلود

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۴۱
سوران زوراسنا