وبلاگ همه چیز

مشخصات بلاگ

25 سپتامبر 2017 ... 3 مهر 1396 ... یک سال گذشت ...

چه سال نکبت باری بود ...

قبل از رفراندوم همه چیز به وفق مراد بود ...

کردها توانسته بودند با یاری ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا، داعش را از رقه فراری بدهند و مرکز سوریهای به اصطلاح دولت اسلامی را از چنگال این حیوانات و اربابان به ظاهر دشمنشان آزاد کنند ...

کردها حتی قبلتر از آن حماسه کوبانیگراد را رقم زده بودند ... حماسهای که باز هم با یاری ائتلاف صورت گرفته بود ...

آیا اربابان داعش فکر میکنند که مردم آنقدر عقل و شعور سیاسی و نظامی ندارند که ندانند چه کسی داعش را بوجود آورده بود؟ بیشترین منفعت را برای چه کسی داشت؟ و قلمرو افسانهای چه کسی را افزایش داده است؟

روز رفراندوم هم روزی عجیب و خاطرهانگیز برای هر کردی بود، در آن روز حتی خودفروشان حزب اتحادیه میهنی و تغییر (گۆڕان) و احزاب اسلامی جدا از اختلافات حزبی خوشحال بودند ... روزی رویایی بود ... کردها پس از کوبانی و رقه حالا حماسه رفراندوم را رقم زدند ... جهانیان چشم به کردستان دوخته بودند ... بیش از 90 درصد مردم رأی به استقلال داده بودند ... به سؤالی که درباره آرزویشان از آنها پرسیده شده بود به خوبی پاسخ دادند ...

همه دنیای حامی دموکراسی مخالف حق استقلال و زندگی در آزادی و صلح برای این مردم رنجدیده بود ... اسرائیلی که میگویند ناقض حقوق بشر است موافق رفراندوم بود ... رهبر یکی از احزاب در کوزوو و رهبر کاتالونیا نیز از موافقان بودند ...

شاید علت مخالفت کشورهای مخالف، بیم از تشکیل کردستان بزرگ و پس از آن ظهور قهرمانی دیگر همچون میر صلاحالدین ایوبی بود ... اگر سیر زندگی میر صلاحالدین به دقت مطالعه شود، میتوان فهمید که چه کسانی از او خشمگین بودند و هستند و هماکنون نیز او را دشنام میدهند ...

مام جلال حدود یک هفته پس از رفراندوم درگذشت و کردان را تنها گذاشت ... واقعاً وزنه سنگینی بود ... چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ جسمانی ... در مراسم ختم ایشان پسران و زن خائنش کردستان را فروختند ... رنج چند سالهی قومی را به بهای ناچیزی فروختند ... ای کاش به بهای ناچیزی هم میفروختند ... هیچی .... واقعاً چرا فروختند ... به چند فروختند ... به کی فروختند ...

در تصرف کرکوک بدست از داعش بدترها مشخص شد که در روز ختم مام جلال، بازماندگان آن مرحوم چه غلطی کرده بودند ...

آمریکا هم که در سوریه کردها را یاری داده بود هیچ عملی جهت حمایت از کردها در عراق نکرد ... گویا آمریکایی که در سوریه کمک میکرد آن آمریکایی نبود که در عراق بود ... شاید هم دو کشور آمریکا وجود داشته باشند ...

کرکوک را گرفتند ... رهبر را مجبور به استعفاء کردند ... رهبری که خواست ملتی را اجابت کرده بود ...

موصل هم قبل از رفراندوم آزاد شده بود باز هم با حمایت هوایی ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا از ارتش عراق ...

داعش دیگر داشت نفسهای آخرش را میکشید ... روسیه گفت که بغدادی را کشته ... اما دروغ میگفت ... در حال آموزش او برای سناریوهای بعدی است ...

اربابان داعش از فروپاشی داعش ناراحت بودند ... پس به فکر افتادند تا یک انتقام اساسی از کردان که نقش اصلی در نابودی آنها داشتند بگیرند ... رجب طیب خونآشام را روانه میدان کردند ... چندین هفته عفرین بیپناه را از هوا بمباران کرد ...

باز هم حامیان دموکراسی چه مسیحی و چه مسلمان و چه یهودی هیچ واکنشی نشان ندادند ...

مقاومتی جانانهای از جانب با شرفان صورت گرفت ... کردها کلاشینکف داشتند و سپاه آتاتورک فرماسونر مجهز به سلاحهای اروپایی و آمریکایی بود ... بالاخره توانستند عفرین را اشغال کنند ... حالا میخواهند آوارگانی که از ادلب میآیند را در آنجا ساکن کنند ... همچون کاری که صدام در کرکوک کرد، میخواهند در عفرین انجام دهند ... میخواهند بافت جمعیتی را تغییر دهند ... چرا؟ ... چون میدانند بالاخره این شهر همچون کرکوک به دست کردها آزاد خواهد شد ... میخواهند ستون پنجم خود را داشته باشند ... میخواهند از نوع خودفروشانی که در عراق دارند در سوریه هم داشته باشند ...

 

به یاری خدا یه روزی تیم ملی کردستان هم به جام جهانی میرود و دیگر کلاشان و منفعتطلبانی همچون کویروش وجود ندارند که مانع از رشد افرادی همچون وریا غفوری و کاوه رضایی و افراد دیگری شوند ...

 

به امید آن روز ...

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۷ ، ۱۷:۱۲
سوران زوراسنا

مترجم: سوران زوراسنا


ترجمه مقالهای تحت عنوان Time Travel to the Past نوشته دکتر John P.Millis.


نشانی اینترنتی مقاله:


https://www.thoughtco.com/time-travel-into-the-past-3072603سفر زمانی به گذشته

آیا آرزوی بازگشت به گذشته برای درست کردن اشتباهات، گرفتن تصمیمات دیگر و یا حتی تغییر دورهای از تاریخ را دارید؟ آیا این ممکن است؟


سفر به گذشته

به نظر میرسد که بتوانیم در زمان سفر کنیم. از زمانیکه تجربه زندگی بر روی زمین را داریم، بهطور مداوم در حال حرکت به سوی آینده هستیم. اما متأسفانه، کنترل کمی بر چگونگی سرعت گذر زمان داریم.


اما درباره سفر به گذشته چه میتوان گفت؟


مطابق نظریه نسبیت انیشتین، زمان تنها در یک جهت جریان دارد، رو به جلو. اگر زمان در جهت دیگر جریان داشت، ما بهجای بهخاطر آوردن گذشته، آینده را بهخاطر میآوردیم. بنابراین، در مواجه با آن، به نظر میآید که سفر به گذشته نوعی تخلف در قوانین فیزیک باشد.

 

سیاهچالهها و کرمچالهها

ایده ماشین زمان، شبیه آنچه که در فیلمهای علمی-تخیلی نشان داده میشود، بیشتر از جنس رویاست. با این حال، احتمالا میتوان از قدرت سیاهچالهها برای سفر در زمان استفاده کرد. مطابق نسبیت عام، یک سیاهچاله دورانی میتواند یک کرمچاله بوجود آورد، پیوندی تئوری بین دو نقطه در فضا-زمان، یا حتی دو نقطه در جهانهای گوناگون. به مدتی طولانی تصور میشد که سیاهچالهها ناپایدار و بنابراین غیرقابل عبور باشند.  با این حال، پیشرفتهای اخیر در زمینه فیزیک نشان داده که این سازهها، در حقیقت میتوانند وسیلهای برای سفر در زمان باشند. اما متأسفانه، هیچ نظری درباره اینکه با انجام آن چه چیزی مورد انتظار ماست، نداریم. فیزیک نظری هنوز در حال تلاش برای پیشبینی آنچه که در درون یک کرمچاله اتفاق میافتد، البته با فرض اینکه مکانی شبیه به آن وجود داشته باشد، است. از نقطه‌نظری دیگر، راهحلی مهندسی برای ساختن سفینهای که سفری ایمن را مهیا کند نیز، وجود ندارد. اما اگر گذر از کرمچاله امکانپذیر باشد، بسیار شبیه به سقوط آلیس در گوش خرگوش است. چه کسی میداند که در آن طرف چه چیزی پیدا میشود؟


علیت و واقعیتهای جایگزین

ایده سفر به گذشته در زمان، پارادوکسهای زیادی را بوجود آورده است. برای نمونه، اگر در زمان به گذشته بازگشته و قبل از به دنیا آمدن، والدین خود را بکشید، چه اتفاقی رخ میدهد؟ پاسخ متداول به این مسئله بدینگونه است که شما یک واقعیت جایگزین، یا جهان موازی بوجود میآورید. اگر شما به گذشته بازگشته و از متولد شدنتان جلوگیری کنید، نسخه جوانتر شما هرگز در آن واقعیت وجود ندارد. اما، واقعیتی که شما آن را ترک کردهاید، بدون تغییر خواهد ماند.


پاسخی دیگر. با بازگشت به گذشته، واقعیتی جدید بوجود آورده و بنابراین، توانایی بازگشت به واقعیتی که قبلا میشناختید را نخواهید داشت. و اگر تلاش شما برای سفر به آینده بهکار آید، به آینده واقعیت جدید سفر میکنید نه به واقعیتی که پیشتر از آن میشناختید.


هشدار: این بخش ممکن است شما را دچار سرگیجه کند.

ماهیت کرمچالهها برای انتقال شما به یک زمان و مکان دیگر است. از اینرو اگر مسافری زمین را ترک کند و از طریق یک کرمچاله سفر کند، میتواند به طرف دیگر دنیا برود (با فرض اینکه در همان دنیایی است که ما الان در آن ساکن هستیم). اگر او بخواهد که به زمین بازگردد، یا باید به همان کرمچاله بازگردد (که احتمالا به همان زمان و مکان باز میگردد) و یا با ابزاری جدیدتر خود را آماده بازگشت کند.


با فرض اینکه مسافر در طول عمرش بهاندازه کافی به بازگشتش به زمین و در هر جا که کرمچاله او را به بیرون میاندازد، نزدیک شود، با این حال آیا ممکن است زمانیکه بازمیگردد، در گذشته باشد؟ هنگامیکه سفر با سرعتهای نزدیک به سرعت نور، سبب کم شدن سرعت گذر زمان برای مسافر میشود، زمان با سرعت خیلی خیلی زیادی برروی زمین در حال گذر است. بنابراین، گذشته به گذشتهتر و آینده نیز تبدیل به گذشته میشود.


بنابراین آیا سفر به گذشته امکانپذیر است؟

امکانپذیر؟ بله، از نظر تئوری. محتمل؟ نه، حداقل نه با تکنولوژی و درک امروزی از فیزیک. اما شاید روزی، هزاران سال دیگر، نفری بتواند انرژی کافی برای یکچنین سفری را داشته باشد. اما تا آن زمان، در قالب صفحات علمی-تخیلی باقی خواهد ماند یا برروی صفحه تلویزیون، بازگشت به آینده، تکرار خواهد شد.

احساس نویسنده مقاله


برای هزاران سال، انسان بهوسیله کائنات دچار تعجب میشد. اما، زمانیکه بیشتر و بیشتر مردم به شهرها مهاجرت کردند، آسمان بهدلیل نور شهرها خاموش شد. ما رابطهمان را با زیبایی خلقت از دست دادهایم. عشق من در کمک به مردم برای فهمیدن عظمت جهانی است که در آن زندگی میکنیم.


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۶
سوران زوراسنا

آیا آن روز خواهد رسید

آن روز که لاله‌ها سر بر آورده و در آرامشی پرصدا با درندگی زمستان خداحافظی کرده و با سیمایی شکفته به پیشواز بهار روند.

آیا آن روز خواهد رسید که عقاب‌ها بر فراز کوه‌های همیشه تکیه­گاه‌مان به پرواز درآیند و با چشمانی هوشیار پاسداران واقعی وطن‌مان باشند. پاسداران وطنی که رودهای عشق و امید در آن جاریست و ابرهای سیاه جای خود را به آسمان مهر داده باشند.

 

آن روز چه غوغایی خواهد داشت.

خروش دل‌انگیز جویبارها ...

مستی بی باده‌ی زنبورها ...

رهایی بی‌بهانه برگ‌ها از برف سیاه ...

 

ریشه‌ها از دل خاک فریاد شادی سر می‌دهند و به ساقه‌ها و برگ‌هایشان می‌بالند که زمستانی سرد را گذرانیده‌اند ...

الف و نون طبیعت با اقتدار رژه زندگی دوباره را اجرا می‌کنند ...

 

اما رقص آزادانه ماهی‌ها در آب ...

همه به ضربان قلب دریا گوش می‌دهند ...

همه نوای آبی زلال در آسمانی پاک را ارج می‌نهند ...

 

خوشا آن دم که چنین آرامشی را دریابیم.


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۷ ، ۰۲:۳۲
سوران زوراسنا

منبع: Phys.org

تهیه‌کننده: Daniel Starin, University of Colorado at Boulder                       

مترجم: سوران زوراسنا

عنوان لاتین مقاله: Microscopic trampoline may help create networks of quantum computers


محققان CU Boulder و موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) در یک مطالعه جدید نشان دادند که ترامپولین میکروسکوپی می‌تواند به مهندسان برای غلبه بر یک مانع عمده بر سر راه کامپیوترهای کوانتومی کمک کند.


برای دانلود کامل مقاله، برروی دانلود کلیک نمایید.


دانلود مقاله


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۷ ، ۰۰:۱۲
سوران زوراسنا

منبع: Phys.org

تهیه‌کننده: Instituto de Astrfisica de Canarias (IAC)                       

مترجم: سوران زوراسنا

عنوان لاتین مقاله:  One of the densest clusters of galaxies in the universe is revealedیک تحقیق که اخیراً در مجله Nature Neckling منتشر شده، مدل‌های فعلی شکل‌گیری ساختار در جهان را مطرح می‌کند. این تحقیق براساس اطلاعات بدست آمده از Gran Telescopio Canarias بوده که در میان نویسندگان آن یک تیم از محققان Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) حضور دارند.برای دانلود کامل مقاله، برروی دانلود کلیک نمایید.


دانلود مقاله


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۷ ، ۰۱:۵۹
سوران زوراسنا